Jesteś tutaj:

Punkt Konsultacyjny w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie informuje, że z dniem 01.01.2019r. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie – dyżury psychoterapeuty prowadzone będą w każdy pierwszy, drugi i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 07.00-12:00,

Grupa wsparcia informacyjno-edukacyjna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie odbywać się będzie w każdy pierwszy, drugi i trzeci czwartek miesiąca, w godzinach 10:00 – 11:00.

Formy pomocy udzielane są według zdiagnozowanych potrzeb m.in. poprzez konsultacje indywidualne, pracę grupową, tworzenie sieci wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, rozpoznawanie problemu i kierowanie do specjalistycznych placówek.

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie