Jesteś tutaj:

Nabór dzieci

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKA dla dzieci od 12 m-ca życia do lat 3

DRODZY RODZICE!
ŻŁOBEK MIEJSKI W GOŚCINIE
OGŁASZA NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKA

dla dzieci od 12 m-ca życia do lat 3
Liczna miejsc w poszczególnych grupach wiekowych jest ograniczona.
Zasady rekrutacji do Żłobka w Gościnie:

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka osobiście odbywa się
w V etapach:

I ETAP
Od 20.09.2021r. do 14.10.2021r.  Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci  składają wniosek wraz z załącznikami do Inspektora do Spraw Oświaty w Urzędzie  Miejskim  w Gościnie Pani Wandy Milas (pok. 11A, tel. 943513392)
- wniosek jest dostępny w Urzędzie;

II ETAP
Od 15.10.2021r. do 20.10.2021r. weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną złożonych wniosków;

III ETAP
Z dniem 21.10.2021r. o godz. 14.00 ogłoszenie wyników rekrutacji;

IV ETAP
Do 28.10.2021r. Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na odpowiednim druku (druk dostępny w Urzędzie);

V ETAP
W dniu 30.10.2021r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych do Żłobka.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.

 

Załączniki do pobrania

 

 

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie