Jesteś tutaj:

Ogłoszenie

Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości harmonogram zebrań wiejskich organizowanych we wszystkich sołectwach gminy Gościno:

1.    sołectwo RAMLEWO  16.04.2018r. godz. 17.00
2.    sołectwo ROBUŃ 16.04.2018r. godz. 19.00
3.    sołectwo DARGOCICE  17.04.2018r. godz. 17.00
4.    sołectwo WARTKOWO 17.04.2018r. godz. 19.00
5.    sołectwo KARKOWO 18.04.2018r. godz. 17.00
6.    sołectwo PŁAWĘCINO  18.04.2018r. godz. 19.00
7.    sołectwo POBŁOCIE M. 19.04.2018r. godz. 17.00
8.    sołectwo MOŁTOWO  19.04.2018r. godz. 19.00
9.    sołectwo MYŚLINO 20.04.2018r. godz. 17.00
10.    sołectwo GOŚCINO 20.04.2018r. godz. 19.00
11.    sołectwo OŁUŻNA 23.04.2018r. godz. 17.00
12.    sołectwo ZĄBROWO 23.04.2018r. godz. 19.00

Celem, dla które zwołuje się Zebrania Wiejskie:
-   zasięgnięcie opinii jednostek pomocniczych gminy dotyczącej projektu uchwały RM w Gościnie określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
-  rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych gminy Gościno  
-  przekazania informacji na temat bieżącej i przyszłej polityki związanej z gospodarką śmieciową

Video

Linki

                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Straż Miejska

Dom Kultury w Gościnie